You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dự án HUD TOWER

Địa chỉ: Ô đất 2.4N0 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Số lượng: 02 thang máy - 34 điểm dừng
Tải trọng: 1600kg; 1800kg

Địa chỉ: Ô đất 2.4N0 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Số lượng: 02 thang máy - 34 điểm dừng
Tải trọng: 1600kg; 1800kg

Chi sẻ bài viết này: