You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Khách sạn Daewoo Hà Nội (tiêu chuẩn 5 sao)

Khách sạn Daewoo Hà Nội (tiêu chuẩn 5 sao)

- Vị trí: 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội - Số lượng: 14 thang

- Tốc độ: 2.5 m/s

- Số điểm dừng: 20

Hệ thống thang máy này đi vào sử dụng từ năm 1996.


Khách sạn Daewoo Hà Nội (tiêu chuẩn 5 sao)

- Vị trí: 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội - Số lượng: 14 thang

- Tốc độ: 2.5 m/s

- Số điểm dừng: 20

Hệ thống thang máy này đi vào sử dụng từ năm 1996.

Chi sẻ bài viết này: