You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Khách sạn Mercure (tiêu chuẩn 4 sao)

Khách sạn Mercure (tiêu chuẩn 4 sao)

- Vị trí: Số 94 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Số lượng: 03 thang - Tải trọng: 600kg

- Tốc độ: 1.5m/s

- Số điểm dừng: 10


Khách sạn Mercure (tiêu chuẩn 4 sao)

- Vị trí: Số 94 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Số lượng: 03 thang - Tải trọng: 600kg

- Tốc độ: 1.5m/s

- Số điểm dừng: 10

Chi sẻ bài viết này: