You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Camera hình trụ ISI540V1

Product code: ISI540V1

• Cảm biến hình ảnh Sony Starvis 6,38 Mp
• Tối đa 15 khung hình / giây
• Chất lượng cao của nén H.264 / H.265 / MPEG4
• Hỗ trợ CMS & điện thoại thông minh của bên thứ 3
• Đa kết nối, 10 người dùng
• D-WDR, Giảm nhiễu kỹ thuật số 3D