You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hệ thống đỗ xe dạng Puzzle Parking

Chi tiết sản phẩm


HỆ THỐNG ĐỖ XE DẠNG PUZZLE PARKING  (LOẠI XẾP HÌNH)

Là hệ thống đỗ xe được dùng nhiều nhất, là loại Semiautomatic (Bán tự động) trong đó người lái xe phải lùi xe vào Pallet và đi ra ngoài bãi đỗ sau đó người điều khiển hệ thống sẽ thao tác để đưa xe vào vị trí đỗ.
Hệ thống đưa xe ra/vào bãi đỗ bằng di chuyển sang ngang và lên xuống của Pallet dạng xếp hình. Hệ thống được ghép bởi các Block riêng biệt. Thông thường mỗi Block sẽ có tối đa 6 hàng x 6 tầng. Số lượng xe tối đa là 32 xe/01 Block. Tại cùng thời điểm xe có thể ra/vào bãi đỗ ở các block này mà không phải chờ thao tác của Block bên cạnh.
Thời gian tối đa để lấy 01 chiếc xe là 60 giây với hệ thống sử dụng 2 đến 3 tầng và 90 giây với hệ thống sử dụng 4 đến 5 tầng.
Về cách bố trí lắp đặt trên mặt bằng thì có loại lắp nổi hoàn toàn trên mặt bằng, có loại 01 phần nổi, một phần ngầm.Loại nổi hoàn toàn
 
 
 Loại một phần nổi một phần ngầm
 
 
   
Với  loại lắp nổi hoàn toàn trên mặt đất có nhược điểm là luôn phải có các vị trí chừa trống ở các hàng để hệ thống hoạt động đưa xe ra/vào vị trí đỗ. Số lượng xe tối đa áp dụng cho loại mỗi loại sẽ phụ thuộc vào số lượng hàng để xe và số tầng để xe.
·        Nếu số lượng hàng để xe là: A
·        Số tầng để xe là: B
·        Số lượng xe để được tối đa là: C = A + (B-1)x(A-1)
Ví dụ: Hệ thống áp dụng là loại: 2 hàng x 4 tầng để xe thì số lượng xe tối đa xếp được
                                      C = 2+(2-1)x(4-1)= 2+1x3 = 5 xe
 
Hệ thống áp dụng là loại: 3 hàng x 4 tầng để xe thì số lượng bỏ trống :
                                      C = 3+ (3-1)x(4-1) = 3+2x3 = 9 xe
Hệ thống áp dụng là loại: 4 hàng x 4 tầng để xe thì số lượng bỏ trống :
                                      C = 4+ (4-1)x(4-1) = 4+3x3 = 13 xe
 
   

 
 

Tối đa của hệ thống là bố trí được 6 hàng x 6 tầng để xe. Số lượng xe tối đã để được trên mỗi Block là: 6+5x5=31 xe.
Ø Với loại lắp một phần nổi và một phần ngầm (phần ngầm được tính từ cost xe ra/vào xuống phía dưới) thì có thể tận dụng 100% vị trí đỗ xe. Ví dụ nếu có 6 hàng để xe cùng 6 tầng thì số lượng xe tối đa để được là: 6x6=36 xe.
Cách thức hệ thống thực hiện để đưa 01 xe vào vị trí đỗ như sau:


           Bước 1                  Bước 2                    Bước 3                          Bước 4                             Bước 5
 

Trong hình vẽ, ta cần đưa xe màu vàng được khoanh tròn ở bước 5 vào vị trí đỗ.
Bước 1: Nhận lệnh đỗ xe, Pallet được khoanh tròn màu đỏ sẽ được hạ xuống để đón xe màu vàng ở bước 5.
Bước 2: Đầu tiên xe màu trắng ở hàng đầu tiên tầng 1 sẽ được đưa lên tầng 3 theo chiều mũi tên màu xanh.
Bước 3: Toàn bộ hai hàng xe ở tầng 1 và 2 đồng thời di chuyển theo mũi tên xanh sang bên trái.
Bước 4: Pallet được khoanh đỏ đã nhận lệnh sẽ di chuyển thẳng xuống tầng 1 để đón xe vào điểm đỗ.
Bước 5: Tài xế lúc đó sẽ đánh xe lùi đưa xe vào Pallet, tắt máy rời khỏi xe ra ngoài và nhận mã số xe của mình.
Cách thức hệ thống thực hiện để lấy 01 xe ra ngoài từ vị trí đỗ như sau:

                Bước 1                 Bước 2                    Bước 3                           Bước 4                            Bước 5


Trong hình vẽ, ta cần đưa xe màu vàng cam đi ra ngoài bãi đỗ.
Bước 1: Nhận lệnh gọi xe, Pallet được khoanh tròn màu đỏ sẽ được hạ xuống để trả xe tại vị trí như bước 5.
Bước 2: Đầu tiên xe màu vàng ở hàng thứ 3 tầng 1 sẽ được đưa lên tầng 3 theo chiều mũi tên màu xanh.
Bước 3: Tất cả 3 hàng xe sẽ di chuyển dồn lấp hết vị trí trống theo hướng mũi tên xanh về phía bên phải bãi đỗ để nhường vị trí trống cho Pallet mang xe màu cam di chuyển xuống.
Bước 4: Pallet mang theo xe màu cam cần lấy ra sẽ di chuyển thẳng xuống tầng 1 để trả xe theo hướng mũi tên xanh.
Bước 5: Tài xế lúc đó sẽ vào xe đánh xe tiến ra ngoài rời khỏi bãi đỗ.
Ø Với loại một phần nổi một phần ngầm, số lượng xe được tận dụng tối đa 100% Pallet.
·        Số lượng hàng để xe là: A
·        Số lượng tầng để xe là: B
·        Số xe để được tối đa là: C = AxB
Ví dụ: Hệ thống áp dụng là loại: 2 hàng x 4 tầng để xe thì số lượng xe tối đa xếp được
                                                C = 2x4 = 8 xe
Hệ thống áp dụng là loại: 3 hàng x 4 tầng để xe thì số lượng bỏ trống :
                                                C = 3x4 = 12 xe
Hệ thống áp dụng là loại: 4 hàng x 4 tầng để xe thì số lượng bỏ trống :
                                                C = 4x4 = 16 xe

Loại  1 tầng ngầm

 
 
 Loại 2 tầng ngầm

 
 
Ngoài ưu điểm là tận dụng tối đa 100% các Pallet để xe thì nhược điểm là chi phí cho việc xây dựng hệ thống sẽ tốn kém hơn cho hạng mục các tầng ngầm và hệ thống nâng
Cách thức đưa xe ra khỏi bãi đỗ rất đơn giản. Khi nhận được lệnh gọi xe, hệ thống sẽ tự động nâng thẳng đứng cột chứa xe đó bằng đúng cao độ xe ra vào bãi đỗ. Lái xe vào xe và đánh xe ra khỏi Pallet.
Ví dụ muốn lấy xe ô tô tại vị trí khoanh màu xanh, hệ thống sẽ nâng cả cột chứa 03 xe lên đến vị trí xe số 2 ngang với cote ra vào của bãi đỗ xe.