You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TEAMService - Dịch vụ tin cậy của khách hàng

Một chương trình bảo trì, bảo dưỡng có hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các khoản đầu tư của khách hàng đồng thời giúp cho các tòa nhà của khách hàng được hoạt động tốt. Quy trình bảo trì theo quy tắc, được cung cấp thông qua Hợp đồng dịch vụ với các gói dịch vụ đa dạng, đảm bảo thực hiện các công đoạn theo một quy trình chủ động, nhất quán và có kế hoạch khiến khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng vào. Hệ thống giám sát hoạt động chuyên biệt của chúng tôi, VIEW, cho phép chúng tôi giám sát các thông số cơ bản giúp tối ưu hóa hoạt động của thiết bị. Với TEAMService, chúng tôi sẽ chuẩn hóa các hệ thống và quy trình vận chuyển hành khách trong tòa nhà.

 

TEAMService - Dịch vụ tin cậy của khách hàng

Hệ thống thang máy và thang cuốn là bộ phận trung tâm của tòa nhà của khách hàng, do vậy hoạt động an toàn và tin cậy là yếu tố thiết yếu. TEAMService đưa ra phương pháp tiếp cận toàn diện nhất cho ngành thang máy nhằm giúp hành khách di chuyển an toàn và tin cậy. Quy trình, hệ thống và đội ngũ kỹ thuật viên tận tâm của chúng tôi sẽ hiện thực hóa điều này.

Một chương trình bảo trì, bảo dưỡng có hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các khoản đầu tư của khách hàng đồng thời giúp cho các tòa nhà của khách hàng được hoạt động tốt. 
Quy trình bảo trì theo quy tắc, được cung cấp thông qua Hợp đồng dịch vụ với các gói dịch vụ đa dạng, đảm bảo thực hiện các công đoạn theo một quy trình chủ động, nhất quán và có kế hoạch khiến khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng vào. Hệ thống giám sát hoạt động chuyên biệt của chúng tôi, VIEW, cho phép chúng tôi giám sát các thông số cơ bản giúp tối ưu hóa hoạt động của thiết bị. Với  TEAMService, chúng tôi sẽ chuẩn hóa các hệ thống và quy trình vận chuyển hành khách trong tòa nhà.

Để cung cấp các dịch vụ nhất quán, chuyên nghiệp đòi hỏi phải có đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt nhất về mặt chuyên môn: TEAMService sẽ tập trung vào liên tục phát triển yếu tố con người. Các chương trình đào tạo sẽ bảo đảm cho đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo một cách liên tục và có hệ thống nhằm cung cấp những dịch vụ hoàn hảo nhất mà khách hàng có thể tin cậy vào. Để hoàn thiện quy trình này, các trung tâm ITS (Dịch vụ kỹ thuật quốc tế) của chúng tôi luôn túc trực 24/24 để có thể kịp thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ khi có yêu cầu. Mạng lưới và đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ làm nên một TEAMService hoàn hảo.

TEAMService kết nối khách hàng với các nguồn lực của chúng tôi giữ cho tòa nhà của khách hàng hoạt động một cách hiệu quả.

 

Chi sẻ bài viết này: