You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Đầu đọc thẻ từ Hundure

Đầu đọc thẻ từ Hundure

Định dạng đọc: Mifare (13,56 MHz)Giao diện thông tin: T2 / Wiegand / RS-485Người dùng: 18.000; Sự kiện: 150.000Vân tay:...

Đầu đọc thẻ từ Hundure

Định dạng đọc: Mifare (13,56 MHz)Giao diện thông tin: T2 / Wiegand / RS-485Người dùng: 1.024; Sự kiện: 800Bàn phím cảm...

Đầu đọc thẻ từ Hundure

Định dạng đọc: Mifare (13,56 MHz)Giao diện thông tin: T2 / Wiegand / RS-485Người dùng: 18.000; Sự kiện: 150.000Vân tay:...

Đầu đọc thẻ từ Hundure

Định dạng đọc: Mifare (13,56 MHz)Phạm vi đọc: 3 cm (tối đa)Giao diện thông tin: T2 / Wiegand / RS-485Thông tin tốc độ...