You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Đầu đọc thẻ từ Hundure PXR-12M

Product code: PXR-12M

Định dạng đọc: Mifare (13,56 MHz)
Phạm vi đọc: 3 cm (tối đa)
Giao diện thông tin: T2 / Wiegand / RS-485
Thông tin tốc độ truyền: 19.200 bps-N-8-1
Chức năng phát hiện cảm biến trường hợp