You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Đầu đọc thẻ từ Hundure RAC-820PMFV

Product code: RAC-820PMFV

Định dạng đọc: Mifare (13,56 MHz)
Giao diện thông tin: T2 / Wiegand / RS-485
Người dùng: 18.000; Sự kiện: 150.000
Vân tay: 6.000 dấu vân tay người dùng (mỗi người dùng có thể lưu 2 dấu vân tay)
Tỷ lệ xác nhận: 1: 1 và 1: N
Hỗ trợ thời gian thực.