You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Đầu đọc thẻ từ Hundure RAC-A10

Product code: RAC-A10

Định dạng đọc: Mifare (13,56 MHz)
Giao diện thông tin: T2 / Wiegand / RS-485
Người dùng: 1.024; Sự kiện: 800
Bàn phím cảm ứng (0-9, *, #, Chuông cửa)
Hỗ trợ thời gian thực.