You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Thang máy Nam Long trân trọng thông báo thay về việc đổi thương hiệu thang máy ThyssenKrupp

Thang máy ThyssenKrupp được đổi thành TK Elevator với thương hiệu toàn cầu mới là TKE.

 

Với sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thang máy của Tập đoàn ThyssenKrupp, ThyssenKrupp Elevator đã trở thành một Tập đoàn độc lập và chính thức đổi thành Tập đoàn TK Elevator. Vào tháng 2 năm 2021, công ty ra mắt thương hiệu toàn cầu mới – TKE, bao gồm cả giao diện mới, tượng trưng cho phương pháp tiếp cận hiện đại, lấy con người làm trung tâm. Đối với khách hàng của chúng tôi, đằng sau những thay đổi này, chúng tôi vẫn là đối tác đáng tin cậy và là nhà cung cấp các sản phẩm hiện đại và dịch vụ đẳng cấp thế giới. Quý khách vui lòng truy cập đường link bên dưới để tham khảo catalog cập nhật mới của thang máy TK Elevator.
https://drive.google.com/file/d/1yVPF8MZl_c3dbQ6FjrsB6aapnne5r77n/view?usp=sharing

Chi sẻ bài viết này: