You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dự án Chung cư Han Jardin - Ngoại Giao Đoàn - Hà Nội

Địa điểm: Ngoại Giao Đoàn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số lượng: 25 thang
Tải trọng: 1000-1350kg
Tốc độ: 3,5m/s
Số điểm dừng: 47
Năm: 2022

Địa điểm: Ngoại Giao Đoàn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số lượng: 25 thang
Tải trọng: 1000-1350kg
Tốc độ: 3,5m/s
Số điểm dừng: 47
Năm: 2022

Chi sẻ bài viết này: