You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Trụ Sở Toà Án Nhân Dân Tối Cao

Địa điểm: Số 43 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Số lượng: 10 thang
Tải trọng: 1000-1350kg
Tốc độ: 2,0m/s
Số điểm dừng: 11
Năm: 2021

Địa điểm: Số 43 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Số lượng: 10 thang
Tải trọng: 1000-1350kg
Tốc độ: 2,0m/s
Số điểm dừng: 11
Năm: 2021

 

Chi sẻ bài viết này: