You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều

Tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều

- Vị trí: Ô đất CT5-KĐTM Tây Nam Kim Giang I - xã Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội

- Số lượng: 12 thang - Tải trọng: 1350kg

- Tốc độ: 2.5m/s

- Số điểm dừng: 34

Tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều

- Vị trí: Ô đất CT5-KĐTM Tây Nam Kim Giang I - xã Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội

- Số lượng: 12 thang - Tải trọng: 1350kg

- Tốc độ: 2.5m/s

- Số điểm dừng: 34

Chi sẻ bài viết này: