You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tòa nhà SHB Cần Thơ

Tòa nhà SHB Cần Thơ

- Vị trí: Số 16-18 Đại lộ Hòa Bình, Phường An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ

- Số lượng: 02 thang - Tải trọng: 630kg

- Tốc độ: 1.5m/s

- Số điểm dừng: 16

Tòa nhà SHB Cần Thơ

- Vị trí: Số 16-18 Đại lộ Hòa Bình, Phường An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ

- Số lượng: 02 thang - Tải trọng: 630kg

- Tốc độ: 1.5m/s

- Số điểm dừng: 16

Chi sẻ bài viết này: