You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Khách sạn Hilton Opera Hà Nội (tiêu chuẩn 5 sao)

Khách sạn Hilton Opera Hà Nội (tiêu chuẩn 5 sao)

- Vị trí: Số 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Số lượng: 09 thang

- Tải trọng: 1600kg

- Tốc độ: 1.75m/s

- Số điểm dừng: 11

Hệ thống thang máy này bắt đầu đi vào sử dụng từ năm 1997.


Khách sạn Hilton Opera Hà Nội (tiêu chuẩn 5 sao)

- Vị trí: Số 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Số lượng: 09 thang

- Tải trọng: 1600kg

- Tốc độ: 1.75m/s

- Số điểm dừng: 11

Hệ thống thang máy này bắt đầu đi vào sử dụng từ năm 1997.


Chi sẻ bài viết này: