You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội (tiêu chuẩn 5 sao)

Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội (tiêu chuẩn 5 sao)

- Vị trí: Số 15 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số lượng: 02 thang. Đã đi vào hoạt động từ năm 2004.Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội (tiêu chuẩn 5 sao)

- Vị trí: Số 15 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số lượng: 02 thang. Đã đi vào hoạt động từ năm 2004.

Chi sẻ bài viết này: