You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Khu du lịch sinh thái Ngôi sao - Lucky Star Resort

Khu du lịch sinh thái Ngôi sao - Lucky Star Resort

- Vị trí: Xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

- Số lượng: 15 thang - Tải trọng: 1350kg -1600kg

- Tốc độ: 1.6m/s

- Số điểm dừng: 9

Khu du lịch sinh thái Ngôi sao - Lucky Star Resort

- Vị trí: Xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

- Số lượng: 15 thang - Tải trọng: 1350kg -1600kg

- Tốc độ: 1.6m/s

- Số điểm dừng: 9

Chi sẻ bài viết này: